Лучшие товары и услуги в Интернете

VAi trò của dược liệu

 

Sự phát triển của nền Dược liệu

dược liệu

Sự phát triển của các môn Khoa Học cơ bản, đặc biệt là hóa học và các phương pháp phân tích hóa lý, quang phổ: thuận lợi cho nghiên cứu Dược Liệu

- Sự ra đời của kỹ thuật sắc ký (Tsvets, 1903)

- Các thiết bị quang phổ: xác định cấu trúc

- Nghiên cứu cây thuốc có định hướng: kết hợp thử nghiệm tác dụng sinh học với nghiên cứu thành phần hóa học giúp việc tìm ra các chất trong cây cỏ có hoạt tính trị liệu trở nên nhanh chóng

- Kỹ thuật gen: gây đột biến, chọn giống,...

* Sử dụng trực tiếp dược liệu không thông qua chiết tách hoạt chất

WHO : 80% dân số thế giới sử dụng cây cỏ cho chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Năm 1995, số tiền dành cho điều trị bằng dược liệu ở châu Âu lên tới 6 tỷ đô la (Đức : 2,5 tỷ; Pháp : 1,6 tỷ; Ý : 600 triệu ñô la).

- Tại Mỹ : 700 triệu ñô la (1998), xu hướng ngày càng gia tăng

* Sử dụng các thuốc được chiết tách từ dược liệu, bán tổng hợp và tổng hợp toàn phần dựa trên cấu trúc khung của các hợp chất tự nhiên

- Danh mục thuốc thiết yếu lần thứ 13 của WHO (2003) : 46 %

thuốc có nguồn gốc từ dược liệu hoặc được tổng hợp trên cơ sở khung của các hợp chất tự nhiên

- Năm 2004, doanh thu từ dẫn chất của paclitaxel và dẫn chất camptothecin là 3 tỷ đô la, chiếm 1/3 doanh thu trên thị trường thuốc chống ung thư

* Sử dụng dược liệu làm nguồn nguyên liệu để bán tổng hợp thuốc và phát triển công nghiệp hóa dược.

Diosgenin / các loài thuộc chi Dioscorea : Nguồn nguyên liệu bán tổng hợp các hormone steroid

Một số vấn đề còn tồn tại

- Thiếu những bằng chứng khoa học cho việc sử dụng dược liệu theo YHCT

- Nguồn thông tin không đáng tin cậy

- Nhầm lẫn cây thuốc

- Sử dụng dược liệu hợp lý, an toàn

- Ý thức bảo tồn cây thuốc

- Chất lượng dược liệu